Dây & Cáp nguồn hạ thế

0.6/1kV Cáp chống cháy 1 lõi, nhiều lõi

 

Liên hệ mua hàng: 024 7109 8868

100% Sản phẩm chính hãng bảo hành uy tín,

 

 

 1. CÁP 1 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC HOẶC FR-PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Xanh lá, vàng – xanh lá, xanh lá – vàng

Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: PVC (FR-PVC)

ỨNG DỤNG:

Sử dụng để nối các thiết bị chống sét, bảng đồng tiếp địa... với đất để đảm bảo an toàn cho các thiết bị sử dụng2 .CÁP 2 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen

Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: PVC

Lớp giáp: Sợi thép, Băng thép

Vỏ bọc: PVC (FR-PVC)

 

ỨNG DỤNG: Dùng để truyền tải điện năng cho lưới điện hạ thế, tần số công nghiệp, lắp đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc trong ống3. CÁP 3 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen

Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: PVC

Lớp giáp: Sợi thép, Băng thép

Vỏ bọc: PVC (FR-PVC)

 

ỨNG DỤNG: Dùng để truyền tải điện năng cho lưới điện hạ thế, tần số công nghiệp, lắp đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc trong ống


4. CÁP 4 LÕI CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen

Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2 Lớp cách điện: PVC

Lớp giáp: Sợi thép, Băng thép

Vỏ bọc: PVC (FR-PVC)

 

ỨNG DỤNG: Dùng để truyền tải điện năng cho lưới điện hạ thế, tần số công nghiệp, lắp đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc trong ống

5. CÁP 1 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: XLPE

Lớp giáp: Sợi nhôm, Băng nhôm

Vỏ bọc: PVC (FR-PVC) 

6. CÁP 2 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

0.6/1KV XLPE INSULATED, PVC (FR-PVC) SHEATHED (CV OR FR-CV)

0.6/1KV - CU / XLPE / PVC (FR – PVC) 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen

Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: XLPE

Lớp giáp: Sợi thép, Băng thép

Vỏ bọc: PVC (FR-PVC)

ỨNG DỤNG: Dùng để truyền tải điện năng cho lưới điện hạ thế, tần số công nghiệp, lắp đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc trong ống

7. CÁP 3 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

0.6/1KV XLPE INSULATED, PVC (FR-PVC) SHEATHED (CV OR FR-CV)

0.6/1KV - CU / XLPE / PVC (FR – PVC)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen

Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: XLPE

Lớp giáp: Sợi thép, Băng thép

Vỏ bọc : PVC (FR-PVC)

ỨNG DỤNG: Dùng để truyền tải điện năng cho lưới điện hạ thế, tần số công nghiệp, lắp đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc trong ống

8. CÁP 4 LÕI CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

0.6/1KV XLPE INSULATED, PVC (FR-PVC) SHEATHED (CV OR FR-CV)

0.6/1KV - CU / XLPE / PVC (FR – PVC)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen

Đóng gói : Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: XLPE

Lớp giáp: Sợi thép, Băng thép

Vỏ bọc: PVC (FR-PVC)

ỨNG DỤNG: Dùng để truyền tải điện năng cho lưới điện hạ thế, tần số công nghiệp, lắp đặt ngầm trực tiếp trong đất hoặc trong ống

9.CÁP TỔNG PHA CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC HOẶC FR-PVC

0.6/ 1KV XLPE INSULATED, PVC (FR-PVC) SHEATHED,WITH NEUTRAL CORE (CV OR FR-CV)

0.6 / 1KV – CU / XLPE / PVC (FR-PVC)

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1 (TCVN 5935:1995)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU: Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp cách điện: XLPE

Lớp giáp: Sợi thép, Băng thép

Vỏ bọc: PVC (FR-PVC) 

 

10. CÁP CHỐNG CHÁY 1 LÕI

FIRE RESISTANT CABLE 1 CORE

0.6/1KV - CU / MICA / XLPE / FR – PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: IEC 60502-1, IEC 60331

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Cấp điện áp: 0.6/1kV

Màu sắc: Đen Đóng gói: Cuộn, lô

KẾT CẤU:

Lõi dẫn điện: Đồng cấp 2

Lớp băng: Băng Mica

Lớp cách điện: XLPE

Vỏ bọc: FR - PVC

ỨNG DỤNG: Truyền tải điện năng cho hệ thống phân phối điện. Sử dụng cho các công trình có yêu cầu cao về an toàn cháy nổ

11. CÁP CHỐNG CHÁY NHIỀU LÕI

FIRE RESISTANT CABLE MULTIPLE CORES (FR - 8)

0.6/1KV - CU / MICA / XLPE / FR – PVC

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG / APPLIED STANDARD: IEC 60502-1, IEC 60332

12. CÁP CHỐNG CHÁY NHIỀU LÕI

FIRE RESISTANT CABLE MULTIPLE CORES (FR - 3)

0.6/ 1KV - CU / XLPE / MICA / FR – PVC

 

Đối tác tin cậy

arrow
phone 024 7109 8868